آثارفرقان‌الاخبار

فرقان‌الاخبار از تألیفات مهم حاج نعمت‌‌الله به نثر فارسی است كه ولادیمیر مینورسكی، مستشرق معروف آن را یكی از منابع بسیار مهم و دست اول برای شناخت مرام اهل حق معرفی می‌كند. او در دهه‌ی چهل شمسی در صدد چاپ و انتشار آن برآمد. اما این كتاب تاكنون منتشر نشده است. اخیراً دفتر الف و ب از فرقان‌‌الاخبار به عنوان پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دكترای یكی از دانشجویان در دانشگاه پاریس در دست بررسی است.

حاج نعمت‌الله می‌گوید فرقان‌الاخبار در اصل به شعر كُردی است كه اینك آن را به نثر فارسی ترجمه كرده تا همگان بتوانند از آن استفاده كنند. این كتاب دارای چهار فصل است: فصل اول، شامل مقدمات و اعلام رسالت مؤلف. فصل دوم، درباره‌ی ایجاد عالم و آدم، و گردش مظهرات. فصل سوم، شرح حال مؤلف، و فصل چهارم، در بیان احكام و اوامر و نواهی اهل‌حق.

نثر و انشای فرقان‌الاخبار فوق‌العاده ساده، روان و شیرین است. با اینكه متن مملو از اصطلاحات، عبارات، تكیه‌كلام‌ها و اصطلاحات زبان كردی است، اما این موضوع از شیوایی متن برای خواننده‌ی غیر آشنا نمی‌كاهد. شیوه‌ی نگارش فرقان‌الاخبار، كتابی و نوشتاری نیست بلكه گفتاری و شفاهی و در قالب نقل داستان و موعظه و خطابه‌ای و به سبك گفتاری ثبت شده است.

حاج نعمت‌الله در این كتاب كه در سال ۱۲۸۸ شمسی آن را به پایان می‌رساند، مأموریت خود را از طرف صاحب زمان می‌داند و می‌گوید باید دین صاحب‌الزمانی را برقرار كند، مأموریتش این است که با احیا و تعمیر خرابه‌های دین حقیقت زمینه را برای ظهور حق آماده كند. همچنین برقراری خاندان دوازدهم (خاندان صاحب‌الزمانی) را اعلام می‌د‌ارد. می‌گوید كهنه‌قباله، نو شده و از این پس حكم خاندان‌های گذشته ملغی شده است، تقلید بر میت جایز نیست و باید از صاحب حی و پیر نقد اطاعت كرد و سر به خاندان نو سپرد. همچنین نظر به عشق و ارادت بی‌شائبه‌اش به علی (ع)، در چند جای دفتر بیان می‌كند كه مقصودش از نوشتن این مطالب اثبات گردش مظهرات و حقیقت علی مرتضی است. او ضمن بیان مطالب گفته شده، پند و اندرز فراوانی به خواننده می‌دهد. به نظر می‌آید این شیوه‌ی گفتاری را برگزیده تا با شرح داستان‌ها و نقل حكایت‌ها، توجه خواننده را جلب كند، آنگاه پند و اندرز سلوكی به آنها بدهد و آنان را به فكر آخرت بیندازد و انگیزه‌ی اندوختن ذخیره‌ی آخرت را در آنها تقویت كند. در جای جای كتاب، به كرات، خواننده را ترغیب می‌كند که به فرمان صاحب امر و ولی زمان درآیند.

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription