زندگی‌نامهمقدمه

حاج نعمت‌الله در زمان حیاتش همچون اولیا، مقدس شمرده می‌شد و اثراتی عمیق بر هم‌عصرانِ منطقه‌ی خود گذاشته است. گرچه كمتر از نیمی از عمر كوتاهش را صرفِ معنویت كرد، اما حاصل آن عمر کوتاه بعد از گذشت حدود یك قرن، اثر و طراوت خود را همچنان حفظ كرده است. برای بررسی زندگانی حاج نعمت‌الله كه در روستایی دورافتاده در غرب ایران می‌زیسته، گذشته از چند منبع محدود بیرونی، بیشتر باید بر منابع داخلی تكیه کرد، تا بتوان از لابه‌لای آنها با جزئیات زندگانی چهل و نه ساله‌ی او آشنا شد. این منابع داخلی شامل زندگی‌نامه‌های خود‌نوشت او در آثارش، نوشته‌ها و گفته‌های فرزندش، عمدتاً نوشتار و گفتار نورعلی الهی (استاد الهی)، همچنین گفته‌های شاهدان عینی، شامل دراویش و فرزندان آنان، و ارادتمندان و ... به همراه روایاتی است که اعضای خانواده و نزدیکانش نقل کرده‌اند.