آثارمقدمه

حاج نعمت‌الله آثار متعددی به زبان كردی و فارسی، به نظم و نثر تألیف كرده است. در نوشته‌هایش از یك سو، نتایج تحقیقاتش در مرام اهل حق را توضیح می‌دهد و آداب و رسوم و اعتقادات این جماعت را توصیف می‌كند، از سوی دیگر نگاه منتقدانه‌ای دارد بر اختلافات این جماعت و انحرافاتی كه طی زمان در این مرام ایجاد شده است. از این گذشته، در آثار او تعلیمات عرفانی و توصیه‌هایی سخت سودمند برای جویندگان معنویت واقعی وجود دارد. دیگر اینکه، آثارش حاوی ادعیه و پندیات، و مشحون از شرح حالات درونی و تجربیات معنوی و درد فراق دوست و شوق وصال به حق است.

از آثار حاج نعمت‌الله، تنها شاهنامه حقیقت یا حق‌الحقایق كه حاوی بیش از پانزده هزار بیت فارسی است، منتشر شده است. در توصیف این کتاب كه محقق و اسلام‌شناس بزرگ، هانری کُربَن، آن را با كتاب مقدس قابل قیاس دانسته است، حاج نعمت‌الله، از نظرگاه عرفانی خاص خود، به شرح تاریخ ادیان و مدارج و احوال انبیا و اولیا پرداخته، و چهره‌های برجسته‌ی تاریخ بشر را، همچنان از دید معنوی خود ترسیم می‌کند.

شاهنامه حقیقت ، تاریخی فوق تاریخ (métahistoire) است که در آن حاج نعمت‌الله به تصاویر مرسوم از شخصیت‌های تاریخی نمی‌پردازد، بلکه به نمادهای باطنی و جوهر وجودی آنها نظر دارد. آنچه برای او مطرح است، نه رویدادهای تاریخی، بلکه واقعیت‌های معنوی است که در باطن مسبّب آن رویدادهاست. او جایگاه هر یك از این شخصیت‌ها را در حوزه‌ی فرشته‌شناسی اهل حق یادآور می‌شود.