آثارفرقان المقدس

رساله‌ی ۸۸ صفحه‌ای فرقان‌المقدس، مشتمل بر ۲۸ باب یا رمز است. این رساله حاوی مناجات‌هایی از حاج نعمت‌الله است كه به نثر فارسی نگاشته شده است. در این میان، بنا به سبك نگارش حاج نعمت‌الله، در میان راز و نیازهای گوناگون كه از سر خلوص و صمیمیت و صداقت با معبود خود كرده، پند و نصیحت‌های معتنابهی به حق‌پرستان می‌دهد و طایفه‌ی دنیاپرست را به شدت طرد می‌كند.

از روانی و سادگی سخن چنین بر می‌آید كه حاج نعمت‌الله قلم به دست گرفته‌ و هر آنچه در دل داشته را به صورت راز و نیاز و گفتگوی معمول و همیشگی‌اش با خدای خود بر زبان جاری ساخته، اما این بار به جای گفتار شفاهی، آنها را بر كاغذ نوشته‌ است. این موضوع نشان از رابطه‌ا‌ی نزدیك و صمیمانه و مخلصانه‌ی او با خدایش دارد.

در چند جای دفتر حاج نعمت‌الله برای خانواده‌ و اعقابش دعا كرده و از خدا برای آنان بركت و خیر و همه‌گونه گشایش خواسته است. حاج نعمت‌الله در لابه‌لای دعاها و مناجات‌ها، و تضرع به درگاه خدا و اظهار نیستی و عبودیت، خود را منجی حقیقت‌پرستان معرفی می‌كند، با صمیمیت خاصی مأموریت خود را به این عنوان كه « حقیقتی را باید اعلام ‌كند » آشكار می‌سازد و مردم را دعوت می‌كند كه از خوان معنوی كه توسط مبدأ در اختیارش گذاشته شده، بهره‌مند شوند و خود را نجات دهند.

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription